Opleiding: Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten - IS 006 Risicovolle taken

IS 006 is bedoeld voor gecombineerde of moeilijk te hanteren lasten, ze aan te slaan en te verplaatsen met behulp van kettingblokken en kranen voor gecompliceerde constructies en/of situaties

Toelatingsvoorwaarden

18 jaar en een verklaring van medische geschiktheid.

Theorie

Daarvoor wordt een leslokaal voorzien met alle nodige infrastructuur

Algemeen:

 • De kandidaat kan aanduiden welke lasten beschouwd worden als kritiek lasten
 • De kandidaat kan de risico´s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten opnoemen

Wetgeving:

 • De kandidaat kan de van toepassing zijnde wetgevingen en normen aanduiden
 • De kandidaat kan de aspecten van de keuringen volgens de reglementering en volgens VCA opnoemen en verklaren

Vaktechniek: de kandidaat kan de:

 • basiskarakteristieken van de last bepalen
 • krachten die in het aanslagmateriaal optreden berekenen
 • basisbegrippen met betrekking tot de belasting uitleggen
 • basisbegrippen met betrekking tot de hijstoestellen verklaren en belasting in hijstoebehoren kunnen berekenen
 • wettelijke voorziene hand- en armseinen aanduiden

Hijstoebehoren en aanslagmateriaal: de kandidaat kan:

 • het gebruik van de verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren onderdelen en samenstellingen, hun toepassingsbereik en voor-en nadelen uitleggen
 • het onderhoud de controle en opslag van de verschillende soorten aanslagmateriaal uitleggen
 • de gegevens op de verschillende soorten aanslagmateriaal moeten voorkomen correct interpreteren.

Aanslaan:

 • De kandidaat kan bepalen hoe een kritieke last veilig aangeslagen kan worden, met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren, in functie van de aard van de last.

Risicoanalyse:

 • De kandidaat kan de verschilleden aandachtspunten van de risicoanalyse bij een eenvoudige hijswerkzaamheden met niet-kritieke lasten opnoemen

Praktijk

Een kraan met meerdere lasten en alle soorten aanslagmateriaal moet aanwezig zijn.

Een ingewikkelde constructie met een moeilijk te bepalen zwaartepunt aanslaan met het oog op het correct positioneren. Een zware last met onevenwicht aanslaan. Een elektromotor correct aanslaan, verplaatsen en op fundering plaatsen. Een lange last aanslaan, rechtzetten en correct in een andere richting neerleggen Een last begeleiden langs een parcours. Hierbij worden alle toetstermen aandachtig geëvalueerd.

Evaluatie

Zoals hierboven reeds vermeld worden de kandidaten na de theorie getest op hun kennis met een reeks multiple-choice vragen waarbij de score minimaal 70% moet zijn.

Bij de praktijk doorlopen de cursisten de oefeningen waarbij voor elke oefening de toetstermen afgetoetst worden. Daarbij moet de kandidaat 66% behalen om geslaagd te zijn.

Certificaat

In het kader van de risicovolle taken zijn deze 5 jaar geldig.

Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie, intern of extern door een bevoegd persoon om na te gaan of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op.

Duur van de opleiding

Twee dagen

Opleiding: Aanslaan en uitwijzen van niet kritieke lasten - AV 004 Risicovolle taken

Is bedoeld voor eenvoudige, gemakkelijk te hanteren lasten, ze aan te slaan en te verplaatsen, dit met behulp van kettingblokken, rolbruggen, kranen enz.

Toelatingsvoorwaarden

18 jaar en een verklaring van medische geschiktheid.

Theorie

Daarvoor wordt een leslokaal voorzien met alle nodige infrastructuur

Algemeen:

 • De kandidaat kan aanduiden welke lasten beschouwd worden als kritiek en welke als niet kritiek
 • De kandidaat kan de risico´s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten opnoemen

Wetgeving:

 • De kandidaat kan de van toepassing zijnde wetgevingen en normen aanduiden
 • De kandidaat kan de aspecten van de keuringen volgens de reglementering en volgens VCA opnoemen en verklaren

Vaktechniek: de kandidaat kan de:

 • basiskarakteristieken van de last bepalen
 • krachten die in het aanslagmateriaal optreden berekenen
 • basisbegrippen met betrekking tot de belasting uitleggen
 • basisbegrippen met betrekking tot de hijstoestellen verklaren en belasting in hijstoebehoren kunnen berekenen
 • wettelijke voorziene hand- en armseinen aanduiden

Hijstoebehoren en aanslagmateriaal: de kandidaat kan:

 • het gebruik van de verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren onderdelen en samenstellingen, hun toepassingsbereik en voor-en nadelen uitleggen
 • het onderhoud de controle en opslag van de verschillende soorten aanslagmateriaal uitleggen
 • de gegevens op de verschillende soorten aanslagmateriaal moeten voorkomen correct interpreteren.

Aanslaan:

 • De kandidaat kan bepalen hoe een niet-kritieke last veilig aangeslagen kan worden, met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren, in functie van de aard van de last

Risicoanalyse:

 • De kandidaat kan de verschilleden aandachtspunten van de risicoanalyse bij een eenvoudige hijswerkzaamheden met niet-kritieke lasten opnoemen

Praktijk

Een kraan met meerdere lasten en alle soorten aanslagmateriaal moet aanwezig zijn.

De kandidaat kan een eenvoudige constructie met een gemakkelijk te bepalen zwaartepunt aanslaan en verplaatsen. De kandidaat kan een apparaat met oogbouten correct aanslaan, verplaatsen en op fundering plaatsen

De kandidaat kan een last begeleiden langsheen een parcours. Hierbij worden alle toetstermen aandachtig geëvalueerd

Evaluatie

Zoals hierboven reeds vermeld worden de kandidaten na de theorie getest op hun kennis met een reeks multiple-choice vragen waarbij de score minimaal 70% moet zijn.

Bij de praktijk doorlopen de cursisten de oefeningen waarbij voor elke oefening de toetstermen afgetoetst worden. Daarbij moet de kandidaat 66% behalen om geslaagd te zijn.

Certificaat

In het kader van de risicovolle taken zijn deze 5 jaar geldig.

Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie, intern of extern door een bevoegd persoon om na te gaan of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op.

Duur van de opleiding

één dag