Opleiding: Graafmachine

Intake

Kandidaten hoeven geen voorkennis te hebben, 18 jaar en medische geschikt voor een veiligheidsfunctie zijn voldoende om te kunnen aanvangen met deze opleiding.

Theorie

Het theoretische deel duurt van ½ dag tot een volle dag, afhankelijk van de voorkennis van de kandidaten.

Inhoud:

 • Type kranen en opstelling.
 • Algemene veiligheidsregels, start- en stopprocedures.
 • Graafmachine als graafmachine.
 • Uitzetten sleuf - talud.
 • Graafmachine als hijstoestel.
 • Aanslagmateriaal.
 • Veiligheden - stabiliteit. Laaddiagramma's.
 • Voorkomen van vroegtijdige slijtage.
 • Techniek en periodiek onderhoud van de kraan.

Praktijk

 • Opstellen van de kraan t.o.v. de job (sleuf, talud, funderingen, lasten).
 • Start- en stopprocedure.
 • Wisselen bakken.
 • Schatten gewicht last en bepalen zwaartepunt last.
 • Trekken van sleuf op vaste diepte en in rechte lijn.
 • Effenen terrein met graafbak.
 • Taludering van op een heuvel.
 • Ladingen verplaatsen op het terrein.

Certifiëring

Na het slagen in de theorie en een goede praktijkevaluatie ontvangen de kandidaten een Getuigschrift voor bedienen graafmachine met een geldigheidsduur van minimaal 5 jaar.

Duur van de opleiding

 • Voor kandidaten zonder voorkennis twee opleidingsdagen.
 • Voor kandidaten met ervaring één opleidingsdag.

Voorwaarde: maximaal aantal kandidaten per graafmachine: 4.