Preventieadviseur niveau III

DAG 1

Reglementering: ARAB / CODEX / AREI / VLAREM / AANSPRAKELIJKHEID.

Beleid welzijn op het werk.

Bestelling & indienstname procedure.

Instructies.

DAG 2

Interne dienst preventie & bescherming.

Afdeling medisch toezicht externe dienst preventie & bescherming.

Inleiding tot de ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting.

Externe instanties / info & doc. centra.

DAG 3

Arbeidsongevallen & veiligheidsparameters.

Risico's: opspring en behandeling.

DAG 4

Risicovelden: mechanische risico's.

Risicovelden: elektrische risico's.

Risicovelden: intern transport.

Werken op hoogte.

DAG 5

Gevaarlijke producten.

Brandpreventie & brandbestrijding.

PBM'S.

Omgevingsfactoren: lawaai, verlichting, verluchting, temperatuur.