Veiligheid voor leidinggevenden

Doelgroep In ondernemingen die een VCA-certificaat willen halen, moeten alle werknemers een cursus basisveiligheid gevolgd hebben en minstens één persoon de opleiding voor operationeel leidinggevenden. Programma

arbeidsreglementering

De reglementeringen i.v.m. Veiligheid en Gezondheid op de werkplaatsen.

Europese richtlijnen.

Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

Overleg.

milieureglementering 

Het milieuvergunningdiscreet en Vlarem I en Vlarem II.

Inleiding. 

Karakteristieken van Vlarem I. 

Vergunning – en meldingsprocedures van Vlarem I. 

Indelingslijst. 

Vlarem II. 

Het afvalstoffendecreet. 

Het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 en haar uitvoeringsbesluiten. 

Het decreet bedrijfsinterne milieuzorg.

Het bodemsaneringdecreet.

motivatie 

Inleiding.

Kort historisch overzicht.

Redenen tot preventie.

Motivatie tot preventie.

Besluit.

risicopreventie 

Algemene preventieprincipes.

Risicoanalyse.

veiligheidsorganisatie

Rol van de hiërarchische lijn. 

Werkvergunningen.

Bedrijfsnoodplan.

Specifieke risico's

Algemeen 

Analyse van de risico's in de bouw.

gezondheid en bescherming :

Wat is gezondheid? 

Chemische stoffen en preparaten, biologische- psychosociale en fysische agentia. 

Gezondheidstoezicht. 

De organisatie. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

electriciteit

Inleiding.

Basisbegrippen.

Invloed van de stroomsterkte op het menselijk organisme.

Andere factoren die het effect van de stroom op het lichaam beïnvloeden.

Reglementering – A.R.E.I.

Preventiemaatregelen.

Beveiligingssystemen en toestellen.

Werken aan elektrische installaties.

werken op hoogte

Inleiding.

Algemene valbeveiliging. 

Val- en andere risico's afkomstig van de gebruikte arbeidsmiddelen.

machines en gereedschappen 

Algemene risico's met draagbaar gereedschap. 

Specifieke aandachtspunten. 

Machines.

hijswerktuigen en toebehoren 

Risico's bij het gebruik van hijskranen en hijstoebehoren

Signalen voor kraanbestuurders.

wij leveren

Een perfect uitgeruste locatie ( met eventueel catering)

Een degelijke opleiding met voorbeelden uit de praktijk en illustratief beeldmateriaal

Erkende docenten en cursusboeken

Testexamens met gemeenschappelijke verbetering

Examenzitting door erkende examencentra

Volledige afhandeling van examenregeling en certificatie

Opvolging via softwareprogramma's

Isla nv is een erkend opleidingsverstrekker voor het systeem van de Vlaamse Opleidingscheques.