Opleiding: Verreiker

Intake

Kandidaten hoeven geen voorkennis te hebben, 18 jaar en medische geschikt voor een veiligheidsfunctie zijn voldoende om te kunnen aanvangen met deze opleiding.

Theorie

Het theoretische deel duurt van ½ dag tot een volle dag, afhankelijk van de voorkennis van de kandidaten.

Inhoud:

 • Type verreikers.
 • Soorten bedieningen.
 • Soorten afstempeling.
 • Types van sturingen en aandrijvingen.
 • Algemene veiligheidsregels.
 • Mogelijk gebruik als hoogwerker.
 • Voorkomen van vroegtijdige slijtage.
 • Techniek van de verreiker.

Praktijk

 • Start- en stopprocedures.
 • Opstellen van verreiker - afstempelen.
 • Rijden tussen obstakels.
 • Schatten van lasten, bepalen van zwaartepunt van last.
 • Lading verplaatsen al rijdend.
 • Lasten plaatsen op doelen als heftruck.
 • Lasten plaatsen in de verte en in de hoogte op vooraf bepaalde werkvloeren als verreiker.
 • Verreiker op de laadvloer rijden en verankeren voor transport.

Certifiëring

Na het slagen in de theorie en een goede praktijkevaluatie ontvangen de kandidaten een Getuigschrift voor bedienen verreiker met een geldigheidsduur van minimaal 5 jaar.

Duur van de opleiding

 • Voor kandidaten zonder voorkennis twee opleidingsdagen.
 • Voor kandidaten met ervaring één opleidingsdag.

Voorwaarde: maximaal aantal kandidaten per verreiker: 4.