Vakbekwaamheid

 

 1.       Ladingzekering (7 kredietpunten)

 

Doelstelling: Kennis van wettelijke bepalingen en van de krachten die de lading uitoefent tijdens het transport.

Theorie (4u) max bezetting per groep is 10 personen.  

 • MTM, Asbelasting, massa, gewicht, zwaartepunt, krachtstuwing.

 

 • Wrijvingskracht en krachtberekening.

 

 • Maken van oefeningen bij verschillende ladingen en situaties.

 

 • Sjormogelijkheden en verankeringspunten.

 Praktijk (3u) max bezetting per groep is 10 personen.  

 • Gebruik verschillende sjormogelijkheden op verschillende lasten, kop-sjorren, zij-sjorren en neer-sjorren.

 

 • Gebruik verschillende ondergronden.

  

 2.       ECO-driving (7 kredietpunten)

 Doelstelling: Kennis, gebruik en onderhoud van de motor. Gebruik van verschillende remsystemen. Het optimaal gebruik van het toerental. Het brandstofverbruik optimaliseren.

 Theorie (4u) max bezetting per groep is 10 personen.  

 • Werking van de dieselmotor, het koelsysteem.

 

 • Brandstoftoevoer, turbo en intercooler, in- en uitlaat.

 

 • Koppel en vermogen, koppelcurven.

 

 • Overbrenging, optimaal toerental, transmissie differentieel, snelheid – versnelling.

 

 • Remsystemen, remweg en rijweerstanden - weersomstandigheden.

 

 • Energiebewust rijden, 10 tips.

 Praktijk (3u) max bezetting afhankelijk van plaatsen in de vrachtwagen.

 

3.       Rij- en russtijden, gebruik digitale en analoge tachograaf (7 kredietpunten)

Doelstelling: Kennis regelgeving voor België en onze buurlanden, en deze toepassen in de beroepspraktijk.

Theorie (7 u) max bezetting per groep is 15 personen.  

 • Werking van de analoge en digitale tachograaf, bestuurderskaart.

 

 • Wettelijke bepalingen rij- en rusttijden.

 

 • Uitzonderingen op rij- en rusttijden.

 

 • Problemen, defecten, tachonet.

 

 • Controle, sancties, minnelijke schikking en PV.

 

 • Wat in andere EU-landen?

 

 • Vragen en oefeningen.

 

 4.       Wegcode (5u)  + Europees aanrijdingsformulier (2u) (7 kredietpunten)

Doelstelling: Opfrissing regelgeving in het verkeer (stilstaan en parkeren, snelheid, inhalen, voorrang,…) Attent maken op de meest recente wijzigingen in wetgeving en verkeersregels. Correct invullen Europees aanrijdingsformulier. 

 • Verschil MTM – MBT

   

 • Snelheid

   

 • Stilstaan en parkeren

   

 • Inhalen

   

 • Voorrang / gedrag aan kruispunten

   

 • Plaats op openbare weg

   

 • Veiligheidsregels in tunnels

   

 • Recente wijzigingen

   

 • Onderdelen van het europees aanrijdingsformulier

   

 • Wie vult wat in en waar op te letten

   

 • Praktische oefeningen invullen Europees aanrijdingsformulier

 

 

 5.       Gevaren in het verkeer en arbeidsongevallen (5u)  + Europees aanrijdingsformulier (2u) (7 kredietpunten)

 

Doelstelling: Statistieken, herkennen van gevaren in het verkeer, gevaren afwenden, oorzaken verkeersongevallen, gevolgen, correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier adhv cases. 

 

 • Cijfers en statistieken

   

 • Arbeidsongevallen 
 • Oorzaken bespreken : Onderhoud, gedrag van de chauffeur, wegcode
 • Vermijden en impact verminderen
 • Onderdelen van het europees aanrijdingsformulier
 • Wie vult wat in en waar op te letten 
 • Praktische oefeningen invullen Europees aanrijdingsformulier

 

 6.    Modules in aanvraag, binnenkort in ons gamma: 

 

 • Ergonomie