Opleiding: Autolaadkraan

Intake

Kandidaten hoeven geen voorkennis te hebben, 18 jaar en medische geschikt voor een veiligheidsfunctie zijn voldoende om te kunnen aanvangen met deze opleiding.

Theorie

Het theoretische deel duurt van ½ dag tot een volle dag, afhankelijk van de voorkennis van de kandidaten.

Inhoud:

 • Type kranen en opstelling.
 • Algemene veiligheidsregels, start- en stopprocedures
 • Veiligheden op de autolaadkranen - stabiliteit.
 • Laaddiagramma´s.
 • Verdeling van de belasting op de laadvloer.
 • Gronddrukbelastingen bij laden en lossen.
 • Voorkomen van vroegtijdige slijtage.
 • Techniek van de kraan.
 • Aanslagmateriaal.

Praktijk

 • Opstellen van vrachtwagen - afstempelen van de kraan.
 • In- en uitplooien van de kraan.
 • Schatten gewicht last en bepalen zwaartepunt last.
 • Lading verplaatsen op en rond de vrachtwagen.
 • Lasten plaatsen in doelen.
 • Lasten kantelen.
 • Lasten laden op de laadvloer en verankeren voor transport.

Certifiëring

Na het slagen in de theorie en een goede praktijkevaluatie ontvangen de kandidaten een Getuigschrift voor bedienen autolaadkraan met een geldigheidsduur van minimaal 5 jaar.

Duur van de opleiding

 • Voor kandidaten zonder voorkennis twee opleidingsdagen.
 • Voor kandidaten met ervaring één opleidingsdag.

Voorwaarde: maximaal aantal kandidaten per autolaadkraan: 4.