Opleidingen

VCA is in ons land reeds volledig geïntegreerd dat bijna geen enkel bedrijf nog niet het bestaan er van weet. Onze eerste lessen dateren reeds van 1998 voor zowel VCA Bas als VCA VOL, zowel in het NL als FR, Eng, Poole, Turks enz… kunnen door ons verzorgd worden.

Stellingbouw: volgens het KB "werken op hoogte" van 31/08/2005 moet elkeen die een stelling betreedt, ze monteert of vrij geeft een passende opleidingen genoten hebben. ISLA nv heeft daarin geïnvesteerd en kan deze opleidingen verzorgen op ons eigen terrein.

Het opmaken van een RA – RIE. Elke werkgever moet voor zijn eigen activiteiten een Risico Analyse opmaken, of nog beter een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hoe begin je daaraan? Hoe maak je een structuur in uw denken en risico's? Hoe maak je een werkbaar instrument? ISLA nv helpt u daarbij.

Meer en meer wordt er door de bouwheer aan de aannemer een V&G plan gevraagd. Wat is dat, wat is de inhoud en hoe maak ik dat op? Na deze opleiding heeft het V&G plan voor u geen geheimen meer en wordt dit dankzij de steun, ook na de opleiding, door ISLA nv een makkie.

Veiligheidscoördinator niv B. Kandidaat coördinatoren (die voldoen aan de minimumeisen volgens het KB TMB 19/01/2005) kunnen zich inschrijven in één van onze open opleidingen die wij jaarlijks organiseren. Een opleiding van 85 lesuren met aansluitend een theoretisch examen en het uitwerken van een project dat dient verdedigt te worden voor een jury beslaat het volledige traject.

Toolboxmeeting: Om uw personeel beter te betrekken bij de veiligheid in uw bedrijf, om ze te motiveren tot medewerking in uw preventiebeleid is het houden van toolboxmeetings op regelmatige basis een pluspunt.

ISLA nv kan u ondersteunen of opleiden
Op welke manier je dat moet aanpakken.
Hoe je een toolboxmeeting moet opstellen
Wat de inhoud kan zijn.
Hoe je dit kan doorgeven aan het personeel

De Confederatie Bouw organiseert op regelmatige basis de opleiding Assistent Werfleiders, ISLA nv ondersteund deze opleiding met een module veiligheid en kwaliteit. Het opstellen van een eenvoudig kwaliteitsplan. Het opstellen van een stappenplan naar certificatie. Wat is ISO 9001.

BA4 zijn volgens het AREI gewaarschuwde. Het AREI heeft een nomenclatuur voor externe risico inzake elektriciteit, en één daarvan is de mens. Opdat werknemers geen gevaar op elektrisering - elektrocutie zouden lopen dienen zij aan bepaalde voorwaarden te voldoen en BA4 is daar één van. Hij mag binnen in het bedrijf een zekeringskast open doen en een automaat herladen, hij mag een thermische beveiliging herstellen, een differentieel herwapenen en lampen vervangen. Hij kent de risico's en weet er mee om te gaan.

Asbest, eenvoudige handelingen, elkeen die in aanraking komt met cementgebonden asbest en deze moet verwijderen moet daarvoor een passende opleiding gekregen hebben van minimaal 8 lesuren (jaarlijks te herhalen). Hierin worden de verschillende soorten asbestbindingen besproken, hun eigenschappen en risico's. De wijze van verwijderen, transport en verwerking.