Basisveiligheid

REGELGEVING

Het ARAB, de codex en de welzijnswet. 
De werkgever, de Hiërarchische lijn, de werknemers en de dienst voor preventie en bescherming. 
De arbeidsinspectie. 
Milieu.

RISICO'S EN ONGEVALLEN 

Risico's.
Ongevallen. 
Beheersings – en preventiemaatregelen.

WERKVERGUNNINGEN 

Algemeen. 
Soorten werkvergunningen. 
Inhoud van de werkvergunning. 
Verantwoordelijkheden bij het gebruik van een werkvergunning.

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 

Categorieën.
Het etiket. 
Risico's. 
Risicobeheer. 
Zuurstof. 
Verschillende producten.

BRANDEN EN ONTPLOFFINGEN 

De branddriehoek. 
Indeling van de branden. 
Belangrijke begrippen en definities. 
Vuur doven.
Wat te doen bij brand? 

BESLOTEN RUIMTEN

Wat is een besloten ruimte? 
Specifieke risico's. 
Preventiemaatregelen.

GEREEDSCHAP EN MACHINES 

Algemeen. 
Bedieningsknoppen eigenschappen. 
Machines. 
Handgereedschap.

LASTEN TILLEN, DRAGEN EN HIJSEN 

Het manueel hanteren van lasten. 
Hefwerktuigen. 
Aanslagmateriaal.

STRUIKELEN, UITGLIJDEN EN VALLEN

De begane grond.
Vallen van een hoogte.

WERKEN OP HOOGTE 

Algemeen. 
Trappen. 
Ladders. 
Stellingen. 
Rolstellingen. 
Stelling op schragen. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen.

ELEKTRICITEIT 

Begrippen. 
Risico's. 
Preventiemaatregelen. 
Verlengsnoeren. 
Statische elektriciteit. 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Algemeen. 
Het hoofd.
De ogen. 
Het gehoor. 
De handen. 
De ademhaling. 
De voeten.

SIGNALISATIE

CE – markering.
Veiligheidssignalisatie.

Examen

Het examen wordt afgenomen door BOEI(erkend examencentrum door vzw BeSaCC-VCA) Zij schrijven een certificaat uit dat 10 jaar geldig is

Cursusmateriaal

De cursus werd heel gebruiksvriendelijk en duidelijk opgemaakt met veel voorbeelden en tekeningen.

Duurtijd

Deze opleiding wordt op 8 uur gegeven met een aansluitend examen. Eventueel op vraag van de klant kan deze ook iets uitgebreider gegeven worden. De duurtijd van de cursus wordt dan onderling afgesproken.